انواع داکت اسپلیت از نظر نوع نیروی محرکه کمپرسور به دو نوع اینورتر و غیر اینورتر (روتاری) تقسیم بندی می شوند. منظور از اینورتر این است که در الکتروموتور از تکنولوژی سرعت متغیر (یا دور متغیر) استفاده شده است. علاوه بر انواع داکت اسپلیت ، این تقسیم بندی را برای انواع اسپلیت نیز می توان به کار برد.

مقایسه داکت اسپلیت معمولی با داکت اسپلیت اینورتر

داکت اسپلیت نوع اینورتر مزایای عمده ای نسبت به نوع معمولی دارد که عبارتند از :

  •  دور متغیر و نوسان دما

بزرگترین اختلاف بین داکت اسپلیت اینورتر و معمولی این است که موتور الکتریکی محرک کمپرسور آن از نوع سرعت متغیر (Variable Speed) است. سرعت نوع معمولی ، ثابت است. به این معنی که نوع معمولی یا در حالت تمام سرعت کار می کند یا کم سرعت. در نوع اینورتر سرعت دورانی کمپرسور مطابق با تغییرات دمای محیط و متناسب با نیاز مصرف کننده تغییر می کند و بدین ترتیب کمپرسور دائما با حداکثر ظرفیت کار نمی کند و همواره در دوری بهینه دوران می کند. با بهینه شدن دور موتور ، نیاز به انرژی الکتریکی کاهش پیدا کرده و در مصرف برق و هزینه آن صرفه جویی می شود.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده ، بعد از شروع به کار دستگاه و با گذشت زمان (محور افقی زمان Time را نشان می دهد) دمای محیط داخل ساختمان در نوع اینورتر (خط آبی) تقریبا یکنواخت ولی در نوع دور ثابت (خط چین) نوسان می کند.

انواع داکت اسپلیت

  • کم صداتر و عمر کاری بیشتر

در داکت اسپلیت اینورتر ، کمپرسور مانند نوع معمولی به تعداد دفعات زیاد خاموش و روشن نمی شود بلکه در حالت کم باری ، دور موتور الکتریکی متصل به کمپرسور به حداقل کاهش می یابد و همین امر باعث می شود که بسیار کم صدا کار کند. همچنین این کاهش تعداد روشن و خاموش شدن منجر به افزایش عمر کاری نوع اینورتر نیز می شود.

  • سرمایش و گرمایش سریع تر

انواع داکت اسپلیت اینورتر سریعتر از نوع معمولی فضای داخل را سرد یا گرم می کند. به این خاطر که در شروع فرآیند خنک کاری یا گرمادهی ، اینورتر دور کمپرسور را نسبت به نوع معمولی که دور ثابتی دارد افزایش داده و وقتی که دمای هوای داخل به دمای دلخواه نزدیک تر شد ، کم کم و به طور پیوسته دور آن را کاهش می دهد.

  • قیمت

به خاطر کاربرد تکنولوژی Inverter، نوع دور متغیر نسبت به نوع دور ثابت قیمت بالاتری دارد ولی کاهش هزینه های مصرف برق در بلند مدت این قیمت اولیه بالاتر را جبران خواهد نمود. قیمت اولیه نوع اینورتر حدود ۳۰ درصد بیشتر از نوع معمولی است.برای خرید با کیفیت داکت اسپلیت میتوانید از فروشگاه حامی گلدن تهیه کنید.