شرایط ضمانت نامه

شرایط ضمانت نامه :

 1.  این دستگاه دارای 5 سال ضمانت کمپرسور ، 24 ماه ضمانت سایر قطعات و 10 سال خدمات پس از فروش از تاریخ نصب و راه اندازی توسط نمایندگی های مجاز همراه با مهر و امضای نماینده خدمات شرکت می باشد.
 2.  در هنگام نصب ، دستگاه در محل مناسب و مطابق استاندارد نصب شود و از محل هایی که در معرض مواد شیمیایی و اسیدی قرار می گیرد خودداری شود.
 3.  در هنگام تحویل دستگاه از فروشنده هرگونه عیب ظاهری در بسته بندی و ضربه خوردگی و شکستگی در بدنه دستگاه و لوازم مصرفی داخل دستگاه شامل لوله مسی ، لرزه گیر ، نوار پرایمر و کابل موجود در کارتن مطمئن شوید.
 4.  نصب و راه اندازی و آموزش برای یکبار در طول مدت ضمانت رایگان می باشد.  لوازم اضافی مثل کابل قدرت ، لوله مسی مازاد و پایه دیواری یا زمینی ،  شارژ گاز تکمیلی و شستشوی لوله مسی توکار شامل هزینه می باشد.
 5.  تهیه لوازم مازاد برای دستگاه به صورت جداگانه محاسبه می شود و بر عهده مشتری می باشد که شامل :
 •  کابل برق قدرت تا محل نصب 
 • پایه دیواری و زمینی
 • لوله مسی و عایق مازاد
 • شارژ گاز تکمیلی مازاد بر لوله 
 • شستشوی لوله های توکار با ازت 
 • جوشکاری لوله مسی 
 • نوار پرایمر در یک دستگاه 
 • آماده بودن بستر کار، می شود.

موارد فسخ ضمانت نامه

 1. نصب و راه اندازی یا هرگونه تغییر توسط خریدار یا افراد خارج از پرسنل شرکت و هرگونه جابه جایی دستگاه پس از نصب یا واگذاری به غیر بدون هماهنگی با شرکت ، عدم رعایت موارد مندرج در دفترچه راهنما ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط خواهدکرد.
 2. بابت تعیین ظرفیت ، مشتری موظف است قبل از خرید دستگاه ، از نمایندگان ما مشاوره بگیرد و پس از آن جهت خرید و اعلام نصب در محل مناسب اقدام گردد.