تحویل و ارسال کالا

تحویل و ارسال کالا


روش ارسال سریع در تهران: ارسال سریع به محدوده شهر تهران از طریق الوپیک و الو وانت و اسنپ باکس و اسنپ وانت و امکان پرداخت در محل

روش ارسال‌ شرکت پست: ارسال از طریق پست به همه جای ایران و امکان پرداخت در محل

روش ارسال شرکت تیپاکس: ارسال سریع از طریق تیپاکس به شهرهایی که نمایندگی داشته باشند. (در این روش پرداخت در محل نداریم و هزینه تیپاکس با توجه به وزن و ابعاد مرسوله به صورت پس کرایه مشخص میشود.)

روش ارسال دفاتر باربری: ارسال سریع از طریق باربری به شهرهایی که دفاتر باربری داشته باشند.(در این روش پرداخت در محل نداریم و هزینه باربری با توجه به وزن وابعاد مرسوله به صورت پس کرایه مشخص میشود.)